Нормативно-правова база

 

УКРАЇНА

СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 23.11.2016    7/14-494

м.Селидове

 

 

Про затвердження Положення про Бюджет громадських ініціатив

(бюджет участі)у місті Селидове                            

 

З метою розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, вирішення соціально значущих питань, активізації жителів міста Селидове щодо участі у бюджетному процесі, керуючись ст.26  закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про Бюджет громадських ініціатив (бюджет участі) у місті Селидове (додається).

2.Затвердити форму заявки на проект, реалізація якого планується за рахунок коштів міської бюджетної програми «Програма реалізації Бюджету громадських ініціатив (бюджету участі) у місті Селидове » (додається).

3.Затвердити форму картки аналізу проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів міської бюджетної програми «Програма реалізації Бюджету громадських ініціатив (бюджету участі) у місті Селидове  (додається).

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та регуляторної політики, бюджету і фінансів, малого та середнього бізнесу.

 

Міський голова                                                                                                                 В.В. РЕМІЗОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

23.11.2016    7/14-494

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Бюджет громадських ініціатив (бюджет участі) у місті Селидове

 

Положення про Бюджет громадських ініціатив (бюджет участі) (надалі -Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування та мешканців міста Селидове щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу і використання коштів міського бюджету.

Це Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також із використанням кращого європейського досвіду у галузі партиципаторного (громадського) бюджетування.

Партиципаторне бюджетування - процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах міста Селидове до прийняття рішень щодо розподілу визначеної Селидівською міською радою частини міського бюджету, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Селидівської міської ради та її виконавчих органів.

Проведення партиципаторного бюджетування має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування м.Селидове з жителями, які постійно проживають у межах міста Селидове, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1. Загальні положення

1.1. Визначення понять: 

1.1.1. Бюджет громадських ініціатив (бюджет участі)  – це місцева бюджетна програма, що базується на місцевій ініціативі – формі прямого волевиявлення мешканців міста Селидове, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Кошти Бюджету ініціатив селидівчан спрямовуються на реалізацію проектів, які надійшли від мешканців міста Селидове та здобули найбільшу підтримку серед мешканців шляхом рейтингового голосування.

1.1.2. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, викладені у формі описання із належним обґрунтуванням, розрахунками, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив.

1.1.3. Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить опис проекту.

1.1.4. Автор проекту - фізична особа, якій виповнилося 16 років; об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); орган самоорганізації населення (ОСН); інші громадські організації.

1.1.5. Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету міської ради робоча група, яка здійснює детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

1.1.6.  Картка аналізу проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу та оцінки поданих проектів, згідно з вимогами цього Положення.

1.1.7. Голосування – процес визначення мешканцями міста Селидове проектів-переможців, серед відібраних Експертною групою проектів.

1.1.8. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

1.2. Формування Бюджету громадських ініціатив здійснюється за рахунок коштів доходної частини міського бюджету міста Селидове.

1.3. Формування Бюджету громадських ініціатив відбувається на регулярній основі в обсязі до 0,75% доходів загального фонду міського бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

1.4. У формуванні Бюджету громадських ініціатив на відповідний рік міська рада та її виконавчі органи орієнтуються на суму, необхідну для реалізації проектів, які набрали найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування.

1.5. Інформація про Бюджет громадських ініціатив оприлюднюється у розділі «Бюджет громадських ініціатив» на офіційному веб-порталі Селидівської міської ради.

2. Порядок проведення інформаційної кампанії

2.1. Інформаційна кампанія Бюджету громадських ініціатив проводиться постійно.

2.2. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів.

2.3. Інформаційна кампанія проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

2.4.   Інформаційна кампанія передбачає:

2.4.1. Ознайомлення селидівчан із основними положеннями та вимогами Бюджету громадських ініціатив, повідомлення про останні зміни.

2.4.2.  Заохочування мешканців до подання проектів.

2.4.3. Інформування про хронологію з етапами та датами проведення   заходів.

2.4.4. Представлення отриманих проектів і заохочення до участі у голосуванні.

2.4.5.  Інформування  мешканців про перебіг та результати голосування.

2.4.6. Проведення навчань та тренінгів з проектного менеджменту для мешканців міста Селидове.

2.5.  Інформаційну кампанію проводить відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради, а також інші виконавчі органи міської ради у співпраці із депутатами міської ради та громадськими організаціями.

2.6. Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки членів територіальної громади міста Селидове.           

3. Вимоги до Проектів та порядку їх подання

3.1. Проекти для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив можуть подавати автори проектів, які постійно проживають у межах міста Селидове та яким виповнилося 16 років.

3.2. Від одного автора впродовж одного року може надходити і бути зареєстровано не більше одного проекту.

3.3. Проект повинен бути спрямованим на поліпшення екологічності та комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста.

3.4.  На стадії розробки проекту ініціатор може звернутись за консультацією до будь-якого управління, відділу, до компетенції якого відноситься дане питання. Посадові особи зобов’язані допомогти у формуванні типового кошторису ініціативи.

3.5. Проекти повинні відповідати таким вимогам:

3.5.1. Назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення.

3.5.2. Проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою.

3.5.3.  Положення проекту не суперечать чинному законодавству України.

3.5.4.  Реалізація проекту належить до сфери компетенції виконавчих органів Селидівської міської ради.

3.5.5. Проект може бути зорієнтований на виконання завдань і цілей місцевого самоврядування, діючих у місті Селидове концепцій, стратегій та міських програм.

3.5.6. У разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Селидове.

3.5.7.  Проект повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного року і спрямований на кінцеві результати, зазначені у формі.

3.5.8. Проект повинен мати попередню підтримку не менше 30 осіб, які зареєстровані і проживають на території міста Селидове, що засвідчується відповідними підписами.

3.5.9. При формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об'єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www. minregion. gov. ua (підрозділ "Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

3.5.10. Доступ до об’єктів, на які спрямовані кошти з Бюджету громадських ініціатив, повинен бути вільним для всіх мешканців міста Селидове.

  1. Кожен мешканець міста Селидове може підтримати тільки один проект.
  2. До проекту обов’язково додається кошторис витрат. 
  3. Форма проекту складається та подається протягом 45 днів:

3.6. В рамках Бюджету громадських ініціатив не фінансуються проекти, які:

3.6.1. Суперечать чинному законодавству України.

3.6.2.Суперечать напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами.

3.6.3.   Передбачають винятково розробку проектної документації.

3.6.4. Носять незавершений характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів).

3.6.5. Передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

3.6.6. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів міського бюджету.

3.6.7. Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.

3.7. Термін подачі проектів складає 45 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про початок подання проектів.

3.8. Проекти подаються до структурного підрозділу міської ради у паперовому та електронному вигляді.

3.9. Зміни або об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів проектів не пізніше, ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну приймання проектів.

3.10. Автор (автори) проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.11. Автор проекту або уповноважена ним особа повинен представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.12. Ознайомлення із відсканованими заповненими формами проектів за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, здійснюється на офіційному веб-порталі Селидівської міської ради у розділі «Бюджет громадських ініціатив».

4. Попередня оцінка Проектів

4.1.  Усі подані проекти підлягають попередній оцінці, яка включає технічну та експертну оцінки.

4.2. Уповноваженим робочим органом є відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради.

4.3.  Уповноважений робочий орган:

4.3.1.  Веде реєстр отриманих проектів.

4.3.2. Здійснює технічну оцінку повноти і правильності заповнення форми проекту.

4.3.3. У разі, якщо проект неповний або заповнений з помилками,  телефоном або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи впродовж 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція відхиляється.

4.3.4. Передає копію заповнених бланків проектів до відповідних виконавчих органів Селидівської міської ради з метою здійснення більш ретельної перевірки та надання висновку Експертній групі на предмет можливості реалізації проекту у межах визначеної автором/авторами орієнтовної вартості (кошторису) та строку.

4.3.5. Виступає ініціаторами зустрічей з авторами проектів у разі, коли більше, ніж один проект стосується одного об’єкта. Якщо впродовж 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проектів, останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільного проекту або не знімуть один з проектів, проекти розглядатимуться в своєму початковому варіанті. 

4.3.6. З метою здійснення експертної оцінки передає відскановані форми проектів та висновки відповідних структурних підрозділів міської ради до Експертної групи.

4.3.7. Забезпечує належне зберігання всіх поданих проектів.

4.3.8. Відповідає за збір та узагальнення пропозицій щодо складу Експертної групи.

4.3.9. Здійснює комплекс заходів  з оголошення та проведення відбору проектів, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-порталі Селидівської міської ради, в засобах масової інформації тощо.

4.4. До складу Експертної групи можуть входити фахівці структурних підрозділів Селидівської міської ради, представники громадськості за поданням Громадської ради при міській раді, депутати міської ради або їх представники (по 1 представнику від фракції). Загальний склад Експертної групи не більше 15 осіб. За потреби до Експертної групи можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проектів. Засідання Експертної групи проводяться у відкритому режимі.

4.5. Експертна група впродовж 30 календарних днів, починаючи з останнього дня, визначеного для приймання проектних пропозицій, здійснює їх експертну оцінку,  визначаючи можливість або неможливість реалізації проекту. В разі, якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його оцінки, по телефону або електронною поштою члени Експертної групи звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію впродовж 5 календарних днів. У разі відмови автора надати всю необхідну інформацію, проект в подальшому не розглядається.

4.6. У разі необхідності, рішенням Експертної ради, термін експертної оцінки проектів може бути продовжено, але не більше, ніж на 10 днів.

4.7. Будь-які втручання в зміст проектів чи об’єднання декількох проектів можливі лише за згодою їх авторів.

4.8. За підсумками експертної оцінки щодо кожного поданого проекту Експертною групою заповнюється картка аналізу проекту. Картка містить позитивну або негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту, а саме невідповідності технічним критеріям, зазначаються аргументовані причини відмови.

4.9. На основі результатів Експертної групи уповноважений робочий орган складає окремі списки позитивно і негативно оцінених проектів.

4.10.Списки проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають розміщенню на офіційному веб-порталі Селидівської міської ради. Автори цих проектів повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проекти будуть брати участь у голосуванні.

4.11.Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.

5. Голосування та підрахунок результатів

5.1.  Вибір кращих проектів серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, шляхом голосування здійснюють громадяни, які зареєстровані та проживають на території міста Селидове та яким виповнилось 16 років, за наявності паспорта громадянина України.

5.2. Голосування проводиться на офіційному веб-сайті міської ради. Супроводжують голосування уповноважені відповідальні працівники структурного підрозділу  міської ради.

5.3.  Голосування триває 15 днів з дня оприлюднення проектів.

5.4.  Кожен мешканець міста може проголосувати тільки за один проект.

5.5. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів здійснюється уповноваженим робочим органом.

5.6.  Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.

5.7. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів місцевої бюджетної програми «Бюджет громадських ініціатив (бюджет участі)».

5.8.   Якщо в результаті голосування переможуть два або більше проектів, які не суперечитимуть один одному, приймається той проект, який отримав більшу підтримку.

5.9.  Спірні питання Експертною групою передаються на розгляд виконавчого комітету Селидівської міської ради.

5.10. Підсумки голосування підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету Селидівської міської ради.

5.11. Інформація про проекти-переможці публікується на веб-порталі Селидівської міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив».

5.12. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування уповноваженим робочим органом.

6. Реалізація проектів та оцінка процесу впровадження Бюджету громадських ініціатив

6.1. Проекти починають реалізовуватися після прийняття Селидівською міською радою рішення щодо міського бюджету. Проекти, які перемогли, починають впроваджуватись з дня, наступного після засідання виконавчого комітету міської ради, на якому було затверджено списки проектів-переможців.

6.2. Відповідальними виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчі органи міської ради, а виконавцями - розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету.

6.3. Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту, здійснювати громадський контроль за ходом робіт та досягненням очікуваних результатів.

6.4. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному веб-порталі Селидівської міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив».

6.5. Процес реалізації проектів за рахунок коштів місцевої бюджетної програми «Бюджет громадських ініціатив (бюджет участі)» підлягає постійному моніторингу, громадському контролю за ходом робіт.

6.6. Головні розпорядники бюджетних коштів (відповідальний виконавець проекту) надають Експертній групі, виконавчому комітету Селидівської міської ради та Селидівській міській раді звіти про реалізацію проектів до 1 січня відповідного року.

 

Секретар ради                                                                                                                                       М.І. Голубенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

23.11.2016    7/14-494

 

 

Картка аналізу проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів

міської бюджетної програми «Бюджет громадських ініціатив (бюджет участі) у місті Селидове»


  

Включено до реєстру поданих проектів за №                           
       
                                                                                                                                                    

(заповнюється уповноваженим робочим органом): 

       

Розділ І. Аналіз з точки зору правильності і повноти заповнення бланку-заяви пропозиції (проекту)(заповнюють працівники уповноваженого робочого органу)

1. Назва структурного підрозділу Селидівської міської ради, до компетенції якого входить реалізація проекту.

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………………………………………………………

2. Бланк-заява заповнено згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає необхідності запрошувати Заявника для отримання додаткової інформації.

а) так                                                     

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………………………………………………………

3. Заявник (необхідну відповідь підкреслити)

а) заповнив бланк, надавши додаткову інформацію  (які пункти?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………………………………………………………

б) не заповнив бланк-заявку (чому?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…

 

   ___________                                                                    _________________________

      (Дата)                                                                    П.І.Б. та підпис уповноваженої особи

 

Увага!

Необхідно заповнити кожний пункт. У випадку, якщо якесь з запитань не стосується Вашої пропозиції (проекту), необхідно вписати “не стосується”

 

Розділ ІІ. Аналіз пропозиції (проекту) з точки зору його наповнення, тобто змісту (заповнює працівник структурного підрозділу Селидівської міської ради, до компетенції якого входить пропозиція (проект).

1. Бланк-заява містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції (проекту) з точки зору змістовності. 

а) так                                                      

б) ні (чому?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………………………………

2. Інформацію, що міститься в бланку-заяві, було доповнено Заявником.Бланк містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору змістовності

а) так                                                     

б) ні (чим?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

3. Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень Селидівської міської ради

а) так                                                     

б) ні (чому?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

4. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству, у тому числі рішенням міської ради, зокрема, Генеральному плану міста Селидове (якщо це пов’язано із запропонованою пропозицією (проектом)

а) так                                                     

б) ні (чому?)

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

5.  Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого завдання:

а) це територія/земельна ділянка, на якій міська рада має право здійснювати реалізацію того чи іншого проекту за рахунок коштів бюджету міста Селидове;

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких міська рада має право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів бюджету міста Селидове (чому?);

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

в) не стосується.

……………………………………………………………………...…………………………….………………………………………………………………………………………

6. Реалізація запропонованого завдання відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так                                                     

б) ні (чому?)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Витрати за кошторисом (брутто), призначені на реалізацію запропонованого завдання:

а) без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхідно внести їх, використовуючи для обґрунтування дані, наведені в таблиці нижче)

Складові завдання

Витрати за кошторисом (брутто)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

Загальна сума __________________. гривень.

Обґрунтування:

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...………………………

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

в) не стосується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів:

а) позитивний

б) негативний (чому?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

в) не стосується

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами  Селидівської міської ради, до компетенції яких входить пропозиція (проект), стосовно можливості реалізації пропозиції (проекту) (наприклад, погодження з управліннями міської ради: житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування, земельних ресурсів, фінансовим і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація пропозиції (проекту) може суперечити/перешкоджати реалізації інших пропозицій (проектів) або міських інвестиції, які стосуються даної земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

а) так (які у грошовому вимірі протягом бюджетного періоду?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

б) ні

 

Розділ ІІІ. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів,які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання):

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування/зауваження:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

місто Селидове,

(дата) ………………………                                         ___________________________________________

П.І.Б. та підпис керівника структурного підрозділу  Селидівської міської ради
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                    Рішення міської ради
                                                                                  23.11.2016 № 7/14-494

 

 

Форму бланку-заявки ви можете завантажити за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1K8m4gIuDve554HvxHl4vpUY4T70Z1kfN?usp=sharing